Spraw, aby .NET WebBrowser nie udostępniał plików cookie za pomocą IE lub innych Instancji

Ponieważ WebBrowser w C # udostępnia pliki cookie wszystkim innym wystąpieniom WebBrowsers, w tym IE, chciałbym, aby WebBrowser miał własny kontener plików cookie, który nie udostępnia żadnych plików cookie, które zostały utworzone wcześniej w IE lub innych instancjach.

Na przykład, gdy tworzę WebBrowser, nie powinien mieć żadnych plików cookie. A gdy uruchamiam 2 wystąpienia WebBrowsers, mają swój własny kontener plików cookie i nie udostępniają ani nie konfliktują plików cookie.

Jak mogę to osiągnąć?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion