Używanie CookieContainer z klasą WebClient

Wcześniej użyłem CookieContainer z sesjami HttpWebRequest i HttpWebResponse, ale teraz chcę go używać z WebClient. O ile rozumiem, nie ma wbudowanej metody, jak w przypadku HttpWebRequests (request.CookieContainer).Jak mogę zbierać pliki cookie z WebClient w CookieContainer?

I googled za to i znalazłemnastępująca próbka:

public class CookieAwareWebClient : WebClient
{
  private readonly CookieContainer m_container = new CookieContainer();

  protected override WebRequest GetWebRequest(Uri address)
  {
    WebRequest request = base.GetWebRequest(address);
    HttpWebRequest webRequest = request as HttpWebRequest;
    if (webRequest != null)
    {
      webRequest.CookieContainer = m_container;
    }
    return request;
  }
}

Czy to najlepszy sposób na to?

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion