Wyniki wyszukiwania dla "code-first-migrations"

2 odpowiedź

Czy istnieje sposób na pierwsze migracje kodu EF 5 do bazy danych serwera SQL w ASP.NET MVC 4?

2 odpowiedź

Jak napisać akcję edycji

3 odpowiedź

Jak dodać nową migrację pierwszego kodu z nowo wygenerowaną bazą danych?

Włączyłem migracje oparte na kodach w moim projekcie ramowym encji i dodałem kilka migracji, które wykonują takie czynności, jak zmiana nazw tabel. Usunąłem ...

4 odpowiedź

Ograniczenie klucza obcego, EF z kolekcją obiektów potomnych

Próbuję zaktualizować model, ale otrzymuję błąd „Operacja nie powiodła się: relacji nie można zmienić, ponieważ jedna lub więcej właściwości klucza obcego je...

1 odpowiedź

EF Code First Migrations: MigrateDatabaseToLatestVersion bez NUGET

Potrzebuję pomocy, aby wyjaśnić, jak działa EF Code First Migrations na maszynie produkcyjnej. Mam kilka klas encji i klasę pochodną DbContext, aby uzyskać d...

2 odpowiedź

Kod Entity Framework First Data Migrations nie działa z VS2012 Web Deploy

Stworzyłem aplikację MVC 3.0 przy użyciu Visual Studio 2012, .NET 4.5 i Entity Framework 5.0.Korzystając z Code First Data Migrations, jestem w stanie popraw...

2 odpowiedź

Wygeneruj pełny skrypt SQL z EF 5 Code First Migrations

2 odpowiedź

Migracja nie zmienia mojego stołu

Właśnie włączyłem migracje w moim projekcie i dodałem kilka pól

3 odpowiedź

Kolumny XML w aplikacji Code-First

Próbuję utworzyć kolumnę XML w Code First. Dobrze wiem, że Entity Framework nie obsługuje w pełni kolumn XML i że odczytuje je jako łańcuch. W porządku. Jedn...

2 odpowiedź

Nie można uruchomić migracji EF5 z istniejącą bazą danych

Najpierw przeczytałem te pytania / odpowiedzi:Komunikat migracji EFW jaki sposób mogę zatrzymać sprawdzanie, czy moja baza danych nie ma oczekujących migracj...