Wyniki wyszukiwania dla "code-first-migrations"

3 odpowiedź

Kod EF5 Najpierw - zmiana typu kolumny z migracjami

1 odpowiedź

EF Code First Migrations: MigrateDatabaseToLatestVersion bez NUGET

Potrzebuję pomocy, aby wyjaśnić, jak działa EF Code First Migrations na maszynie produkcyjnej. Mam kilka klas encji i klasę pochodną DbContext, aby uzyskać d...

7 odpowiedzi

Entity Framework Code First Migrations - Enable-Migrations kończy się niepowodzeniem

Próbowałem użyć migracji pierwszego kodu i odniosłem ograniczony sukces, ale jedną z rzeczy, które się pomyliłem, było to, że nie udało mi się powiedzieć, kt...

2 odpowiedź

Wiele DbContexts w jednym DB z Code First Migrations

2 odpowiedź

Migracja nie zmienia mojego stołu

Właśnie włączyłem migracje w moim projekcie i dodałem kilka pól

2 odpowiedź

Jak ręcznie utworzyć tabele tożsamości asp.net przy użyciu migracji?

Chciałbym, aby tabele tożsamości asp.net istniały w mojej bazie danych, a także, aby odpowiednie odpowiednie modele pierwszych kodów wygenerowane, zanim fakt...

5 odpowiedzi

Klucz zagraniczny do Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework.IdentityUser?

Jestem w VS 2013 i właśnie stworzyłem aplikację MVC.Tworzę obiekt Zamierzam mieć klucz obcy do tabeli AspNetUsers w wynikowej bazie danych. Projekt ma Applic...

1 odpowiedź

Entity Framework Code-First Migrations - Nie można upuścić ograniczenia, ponieważ nie istnieje (konwencja nazewnictwa od 4.3 do 5.0)

Wcześniej korzystałem z EF 4.3 i po uaktualnieniu do wersji 5.0 dowiaduję się, że indeksy, ograniczenia FK i ograniczenia PK wszystkie mają swoje konwencje n...

6 odpowiedzi

Jak cofnąć ostatnie polecenie dodawania migracji?

3 odpowiedź

Jak dodać nową migrację pierwszego kodu z nowo wygenerowaną bazą danych?

Włączyłem migracje oparte na kodach w moim projekcie ramowym encji i dodałem kilka migracji, które wykonują takie czynności, jak zmiana nazw tabel. Usunąłem ...