Wyniki wyszukiwania dla "firewall"

2 odpowiedź

Czy chcesz, aby aplikacja akceptowała przychodzące połączenie sieciowe?

Mam dwa pliki binarne C, które próbują otworzyć połączenie sieciowe do komunikacji.Dotyczy komunikacji zewnętrznej. Gdy uruchomię to po raz pierwszy, zapora ...

1 odpowiedź

Sprawdź zapory innych firm na maszynie

Pracuję nad sprawdzeniem zapór ogniowych. Poniższy kod dość łatwo sprawdza status domyślnej Zapory systemu Windows:

1 odpowiedź

Programowo dodaj usługę Windows do Zapory systemu Windows (podczas instalacji) [duplikat]

Możliwy duplikat:Programowo dodaj aplikację do Zapory systemu Windowsw moim rozwiązaniu mam projekt usługi Windows i instalator, aby zainstalować tę usługę. ...

4 odpowiedź

Jeśli zapory nie akceptują domyślnie połączeń przychodzących, jak działają sieci p2p?

Jeśli zapory ogniowe domyślnie blokują wszystkie połączenia przychodzące, jak działają technologie p2p? Jak torrenty, w jaki sposób łączysz się ze wszystkimi...

3 odpowiedź

Zdalne połączenie MySQL [nie tak jak zwykle]

Nie dostaję dostępu do mysql na zewnątrz. Myślę, że to mysql lub firewall lub jakieś przywileje w mysql.Próbowałem już wykonywać kroki w Internecie. Przedsta...

2 odpowiedź

Symfony 2 - ukryj całą witrynę za pomocą okna dialogowego uwierzytelniania HTTP

Używam Symfony 2 do budowania strony internetowej.Praca jest w toku (dlatego nie chcę, aby użytkownicy lub wyszukiwarki mieli do niej dostęp), ale mój klient...

5 odpowiedzi

Zablokuj dostęp aplikacji do sieci za pomocą API Cocoa (API LittleSnitch)?

Używam OS X 10.5 i szukam sposobu na wykrycie, czy aplikacja próbuje uzyskać dostęp do Internetu. W tym momencie chciałbym zablokować aplikację, jeśli pasuje...

3 odpowiedź

Jak zmusić aplikację iOS do korzystania z 3G zamiast WiFi?

1 odpowiedź

jaki adres URL powinienem upoważnić do używania pip za firewallem?

Mam serwer, na którym chcę używać Pythona, czyli zapory firmowej. Nie chcę z tym mieszać, a jedyne, co mogę zrobić, to zrobić wyjątek zapory dla konkretnego ...

2 odpowiedź

Capistrano, zapory ogniowe i tunel

Używamy Capistrano do automatyzacji przesuwania nowych wersji aplikacji PHP na serwer produkcyjny. Serwer produkcyjny (nazwijmy go produkcją) jest publiczny,...