Wyniki wyszukiwania dla "nested-attributes"

1 odpowiedź

has_many zagnieżdżona forma z zagnieżdżoną postacią has_one

Obecnie próbuję stworzyć formę dla modelu, który ma dynamiczną liczbę zagnieżdżonych modeli. Używam zagnieżdżonych formularzy (jak opisano wRailsCasts 197). ...

3 odpowiedź

Szyny 4 Nie aktualizuje zagnieżdżonych atrybutów przez JSON

4 odpowiedź

Ruby: Konwertowanie zagnieżdżonego skrótu Ruby na nie zagnieżdżony

W tej chwili mam wywołanie serwera, które przywraca następujące skróty Ruby:

3 odpowiedź

accepts_nested_attributes_for: Co robię źle

Próbuję utworzyć połączenie typu jeden do wielu w szynach4. Jednakże, mimo że nie mam błędu, zagnieżdżony atrybut nie jest przechowywany.Co ja robię źle?Mode...

3 odpowiedź

first_or_create przez e-mail, a następnie zapisz zagnieżdżony model

I dwa modele

2 odpowiedź

Jak używać szyn i simple_form dla zagnieżdżonych zasobów?

1 odpowiedź

Rails 4: accepts_nested_attributes_for i przypisanie masy

Próbuję się odtworzyćrailscast # 196 w Rails 4. Mam jednak pewne problemy.W moim przykładzie próbuję wygenerować książkę telefoniczną - każda osoba może mieć...

2 odpowiedź

Jak zachować porządek dla zagnieżdżonych atrybutów podczas używania accepts_nested_attributes_for w aplikacji Rails

Oto model macierzysty:

1 odpowiedź

Fields_for znikają po dodaniu accepts_nested_attributes_for

Robię zagnieżdżoną formę w Railsach 3.2.5, ale kiedy dodam

2 odpowiedź

Railsy - jak zarządzać zagnieżdżonymi atrybutami bez użycia accepts_nested_attributes_for?