Wyniki wyszukiwania dla "django-celery"

6 odpowiedzi

Uruchamianie selera: AttributeError: obiekt „moduł” nie ma atrybutu „seler”

2 odpowiedź

Jak mogę wyłączyć moduły administracyjne Django Celery?

Nie potrzebuję modułów selera w moim administratorze Django. Czy jest jakiś sposób, żeby go usunąć?

1 odpowiedź

Celery Różnica między tymi dwoma zadaniami poniżej

Jaka jest różnica między tymi dwoma zadaniami poniżej?Pierwszy daje błąd, drugi działa dobrze. Oba są takie same, akceptują dodatkowe argumenty i oba są wywo...

2 odpowiedź

Jak napisać pracę Ubuntu Upstart dla selera (django-seler) w virtualenv

Naprawdę lubię korzystać z upstartu. Obecnie pracuję w trybie upstart, aby uruchamiać różne instancje gunicorn w wielu wirtualenach. Jednak 2-3 przykłady, kt...

2 odpowiedź

Wycieki pamięci Django 1.6 i Celery 3.0

1 odpowiedź

Django Celery ConnectionError: Zbyt wiele brakujących pulsów

PytanieJak mogę rozwiązać

2 odpowiedź

Ponawianie nieudanych zadań selera, które są częścią łańcucha

Mam łańcuch selera, który wykonuje pewne zadania. Każde z zadań może zakończyć się niepowodzeniem i ponowić próbę. Poniżej znajduje się krótki przykład:

5 odpowiedzi

Seler: automatyczne wykrywanie nie znajduje modułu zadań w aplikacji

Mam następującą konfigurację ze świeżo zainstalowanym selerem i django 1.4:settings.py:

1 odpowiedź

Django i Celery - problemy z routingiem

Używam Django i Celery i próbuję skonfigurować routing do wielu kolejek. Kiedy określam zadanie

1 odpowiedź

Jak dodać uwierzytelnianie i punkt końcowy do monitorowania kwiatów selera Django?

Używam kwiatka lokalnie i wydaje mi się, że wystarczy go skonfigurować i uruchomić, ale nie widzę, jak ustawiłbym go w środowisku produkcyjnym.W szczególnośc...