C #: Zapisywanie kontenera Cookie na dysku i ładowanie z powrotem do użytku

mamCookieContainer wyodrębniony z sesji o nazwie HttpWebRequest / HttpWebResponseSłoik ciastek. Chcę, aby moja aplikacja przechowywała pliki cookie między kolejnymi uruchomieniami, więc pliki cookie są gromadzone wCookieContainer przy jednym uruchomieniu programu zostanie również użyty następny bieg.

Myślę, że sposobem na to byłoby zapisanie zawartości CookieContainer na dysku. Moje pytanie brzmi:

Jak możesznapisz CookieContainer na dysk? Czy są do tego wbudowane funkcje, a jeśli nie, jakie są podejścia podejmowane przez ludzi? Czy są dostępne jakieś klasy, aby to uprościć?Po zapisaniu pliku CookieContainer na dyskujak załadujesz go z powrotem do użycia?

AKTUALIZACJA: Zasugerowano pierwszą odpowiedźserializacja zCookieContainer. Nie jestem jednak zaznajomiony z serializacją i deserializacją takich złożonych obiektów. Czy możesz podać jakieśprzykładowy kod? Sugestia polegała na wykorzystaniuSOAPFormatter.

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion