Wyniki wyszukiwania dla "smooth-numbers"

4 odpowiedź

Generowanie liczb całkowitych w porządku rosnącym przy użyciu zestawu liczb pierwszych

Mam zbiór liczb pierwszych i muszę generować liczby całkowite, używając tylko tych czynników pierwszych w porządku rosnącym.Na przykład, jeśli zestaw jestp =...