Wyniki wyszukiwania dla "monads"

6 odpowiedzi

Używanie monad do prostych zadań, takich jak manipulacja listami?

2 odpowiedź

Skutki uboczne w Scali

1 odpowiedź

Dlaczego w Haskell nie ma transformatora IO?

1 odpowiedź

Albo: Opcje i dla wyrażeń

Kodowałem dla zrozumienia i zastanawiałem się nad czymś:

4 odpowiedź

Prosty przykład pokazujący, że IO nie spełnia praw monad?

Widziałem, że o tym wspomniałem

2 odpowiedź

Dlaczego nie ma czegoś takiego jak IMonad <T> w nadchodzącym .NET 4.0

4 odpowiedź

Konkretny przykład pokazujący, że monady nie są zamknięte w składzie (z dowodem)?

Dobrze wiadomo, że funktory aplikacyjne są zamknięte w składzie, ale monady nie są. Mam jednak problem ze znalezieniem konkretnego kontrprzykładu pokazująceg...

1 odpowiedź

Nawiązywanie dodatkowego stanu przez parser w Scali

3 odpowiedź

Połącz F # async i być może wyrażenie obliczeniowe

Powiedz, że chcę zwrócić

3 odpowiedź

Czy można zrobić Free Monad in Clojure?