Wyniki wyszukiwania dla "managed-bean"

1 odpowiedź

Utrzymanie wiadomości JSF

2 odpowiedź

Zarządzana fasola nie jest skonstruowana

1 odpowiedź

Czy będą dwie instancje dla komponentu bean, jeśli napiszę adnotację @managed bean i zdefiniuję to samo w faces-config.xml

W mojej aplikacji w niektórych miejscach używamy anonimizacji @ManagedBean dla fasoli Person i dla tego samego komponentu bean Person definiujemy w tym samym...

1 odpowiedź

Dlaczego istnieją różne adnotacje dotyczące zarządzania fasolą

Jaka jest różnica pomiędzy

1 odpowiedź

Kiedy powinieneś wymienić nazwę Managed Bean?

Z wszystkimi badaniami, które zrobiłem na temat tworzenia zarządzanych fasoli, nie zauważyłem (lub co mogłem przeoczyć), kiedy użyć jawnego nazewnictwa kompo...

1 odpowiedź

Parametry przekazywania jsf nie powiodły się w fasoli ViewScoped

1 odpowiedź

Jak i kiedy jest niszczona fasola @ViewScoped w JSF?

Cykl życia

1 odpowiedź

Jak przekierować po zalogowaniu?

2 odpowiedź

Usuń / zniszcz zarządzany komponent bean CDI sesji

1 odpowiedź

Jak korzystać z usług Spring w fasolach zarządzanych przez JSF?