Wyniki wyszukiwania dla "junit"

3 odpowiedź

Uruchamianie pakietu testowego tej samej klasy, ale z różnymi warunkami początkowymi

W JUnit 4 staram się napisać zestaw testów złożony z wielu odmian tego samego przypadku testowego, z różnymi warunkami początkowymi na każdym z nich. Oto prz...

3 odpowiedź

Prosty test JUnit w języku innym niż API w Eclipse z wtyczką android-maven?

Codziennie korzystam z testów JUnit innych niż Android z poziomu Eclipse. Dzisiaj chciałem przetestować niektóre z moich klas biblioteki Android. Och, ból.Ma...

5 odpowiedzi

Potrzebujesz pomocy przy instalacji JUnit na Macu / Jak dodać JUnit do zmiennej środowiskowej Path na Mac OSX

Nie jestem w stanie dowiedzieć się, jak poprawnie zainstalować JUnit na moim komputerze Mac. Wiem, że powinienem dodać go do zmiennej środowiskowej ścieżki i...

10 odpowiedzi

Testy oparte na danych z jUnit

6 odpowiedzi

Jak mogę uzyskać listę instancji fasoli z Springa?

3 odpowiedź

Szydercza metoda getClass z PowerMockito

Chciałbym uniknąć szyderstwa metody getClass () dla klasy, ale nie wydaje mi się, aby znajdowała się wokół niej. Próbuję przetestować klasę, która przechowuj...

2 odpowiedź

pobieranie błędu: nie można załadować klasy sterownika JDBC [org.postgresql.Driver]

Próbuję uruchomić test Junit, skonfigurowałem tylko przed projektami bez Maven, teraz próbuję zrobić tę integrację, ale przestaję w tym następującym błędzie:

2 odpowiedź

Nie znaleziono zasobów statycznych w teście (Selenium) JUnit dla aplikacji Play 2.0 wykonanej z Eclipse

Dla mojej aplikacji Play 2.0 chcę wykonać test (Selenium) JUnit z Eclipse. Przypadek testowy wygląda tak:

6 odpowiedzi

Spring JUnit: How to Mock autowired component w autowired component

Mam komponent Spring, który chciałbym przetestować i ten komponent ma atrybut autowired, który muszę zmienić w celu testowania jednostkowego. Problem polega ...

3 odpowiedź

Podstawowy test JUnit dla JavaFX 8

Chcę utworzyć podstawowy test JUnit dla aplikacji JavaFX 8. Mam tę prostą próbkę kodu: