Wyniki wyszukiwania dla "persist"

8 odpowiedzi

Metoda EntityManager persist () nie wstawia rekordu do bazy danych

2 odpowiedź

Android: przycisk onSaveInstanceState w Wstecz

Opracowuję aplikację, w której nadpisuję przycisk Wstecz. Stworzyłem pole wyboru. Na kliknięcie, do którego dzwonię:

2 odpowiedź

hibernacja nie dodaje encji do trwałego kontekstu po uporaniu się

Mam obiekt zarządzany, który ma listę obiektów encji bieżącej strony. po utworzeniu nowego obiektu i utrwaleniu go w db za pomocą persist () w transakcji; w ...

3 odpowiedź

Spring-Data JPA: zapisz nowy obiekt odwołując się do istniejącego

Pytanie jest zasadniczo takie samo jak poniżej:Kaskada JPA utrzymuje się, a odwołania do odłączonych elementów powodują wyjątek PersistentObjectException. Cz...

3 odpowiedź

Doctrine2 - Pobierz identyfikator jednostki przed opróżnieniem

Czy jest jakiś sposób na uzyskanie identyfikatora podmiotu przed utrzymaniem / opróżnieniem? Mam na myśli:

10 odpowiedzi

AngularJS: Zmień hash i trasę bez całkowicie przeładowującego kontrolera

Mam kontroler z taką trasą:# / articles / 1234Chcę zmienić trasę bez całkowitego przeładowania kontrolera, dzięki czemu mogę zachować pozycję innych rzeczy w...

15 odpowiedzi

JPA EntityManager: Dlaczego warto używać persist () over merge ()?

2 odpowiedź

filtr retencji jqgrid przy przeładowaniu

To pytanie było dużo, więc proszę, wybacz mi, proszę, jeszcze raz.Mam siatkę załadowaną z adresu URL.Używam loadonce: trueUżywam paska filtrów:

2 odpowiedź

PreUpdate encji symfony LifecycleCallbacks