Wyniki wyszukiwania dla "delphi-2009"

5 odpowiedzi

Jak utworzyć zasób PNG?

Mam formularz z dużym TImage na tle jako tło. Problem polega na tym, że jest on przechowywany bezpośrednio w DFM jako bitmapa, która zajmuje około 3 MB. Oryg...

5 odpowiedzi

Delphi i i18n

Czy Delphi w jakikolwiek sposób wspiera internacjonalizację?Widziałem, że mogę dodać różne języki dla projektu, ale wydaje się, że tworzy wiele instancji pli...

1 odpowiedź

Delphi - problem TScrollBox po X liczbie komponentów

W jednej z moich aplikacji testowych zauważyłem, że po dodaniu tylu TPanels do TScrollBox natrafiłem na problem z tymi narysowanymi poza tą określoną ilością...

2 odpowiedź

Otwórz plik ANSI i zapisz plik Unicode przy użyciu Delphi

Z jakiegoś powodu ostatnio pliki * .UDL na wielu moich systemach klienckich nie są już kompatybilne, ponieważ były kiedyś zapisywane jako pliki ANSI, co nie ...

1 odpowiedź

TBitmap rysuje przezroczysty obraz w Delphi 2009

8 odpowiedzi

Szybciej działa funkcja DirectoryExists?

używam

11 odpowiedzi

Jak zwiększyć szybkość uruchamiania aplikacji delphi?

Co robisz, aby zwiększyć szybkość uruchamiania (lub skrócić czas uruchamiania) aplikacji Delphi?Czy oprócz specyficznego zastosowania istnieje standardowa sz...

13 odpowiedzi

dobre oprogramowanie do kontroli wersji dla Delphi 2009 [zamknięte]

czy ktoś ma dobry pomysł na to, czego mogę użyć?

5 odpowiedzi

Jak działają nowe typy łańcuchów w Delphi 2009/2010?

Muszę przekonwertować dużą starszą aplikację na Delphi 2009, która używa ciągów znaków, danych AnsiStrings, WideStrings i UTF8 w całym miejscu i trudno mi zr...

2 odpowiedź

Jak określić folder wyjściowy MSbuild?

Kiedy wykonuję projekt delphi 2009 przy użyciu wiersza poleceń MSBuild, wyjście zawsze trafia na dysk C :.