Wyniki wyszukiwania dla "jmx"

2 odpowiedź

Jak włączyć JMXMP w Tomcat?

Pobrałem rozszerzenia JMXMP i zainstalowałem je w katalogu lib Tomcat. Teraz, jak mogę je wykorzystać, tzn. Pozwolić Tomcatowi zaakceptować połączenia JMXMP?...

12 odpowiedzi

Łączenie zdalnej instancji tomcat JMX za pomocą jConsole

Próbuję połączyć się ze zdalnym serwerem JMX tomcat za pomocą jConsole. Ale nie można połączyć się pomyślnie. Dowolny pomysł?W zdalnym kocurku zawarłem nastę...

3 odpowiedź

Procesor i profilowanie nie są obsługiwane dla zdalnej sesji jvisualvm

Podczas monitorowania aplikacji zdalnej (za pomocą jstatd) nie mogę ani profilować, ani monitorować zużycia procesora. Monitorowanie sterty (pod warunkiem, ż...

20 odpowiedzi

Czy ktoś kiedykolwiek zdalnie uruchomił JMX JConsole?

4 odpowiedź

Połącz się z JBoss 7 za pomocą VisualVM

Mam zdalny serwer JBoss 7.1 i chciałbym połączyć się z tym serwerem przy użyciu VisualVM lub JConsole.Poszukałem trochę i znalazłem kilka wątków / samouczków...

2 odpowiedź

Dlaczego połączenie JMX z Amazon EC2 nie działa?

Ustawiłem JMX na jednej z usług działających na instancji Amazon EC2, ale nie działa ona poprawnie. Używam VisualVM do łączenia się i po krótkim okresie ocze...

2 odpowiedź

Zmień nazwę obiektu @ManagedResource dynamicznie

Tworzę prototypowe fasole programowo / dynamicznie. Chcę, aby te komponenty po inicjacji znalazły się w konsoli jmx. Jak mogę je rozróżnić? Używam anotacji, ...

2 odpowiedź

Jaki jest status JMX 2.0?

Miał zostać wydany z Java 7, ale status jestDrzemiący. Z drugiej strony ta sama strona mówiUżywaj generics w API JMX, na przykład

4 odpowiedź

JConsole nad przekierowaniem portu lokalnego ssh

Chciałbym móc zdalnie łączyć się z usługą Java, która ma odsłoniętą wersję JMX, jednak jest ona blokowana przez zaporę. Próbowałem użyć przekierowania portu ...

1 odpowiedź

Typy niestandardowe MXBean Java

Próbuję utworzyć MXBean z atrybutem niestandardowym, ale otrzymuję javax.management.NotCompliantMBeanException IJmsDestinationMBean.getAttributes ma parametr...