Wyniki wyszukiwania dla "distributed"

2 odpowiedź

Rozproszona kompilacja z bitbake

Czy masz pomysł, jak zbudować projekt oe z kompilacją rozproszonych bitbake'ów? Myślałem o distcc.

3 odpowiedź

Usługi Web vs EJB vs RMI, zalety i wady?

Mój serwer WWW byłby szybko przeciążony, gdyby cała praca została tam wykonana. Zamierzam stanąć za drugim serwerem, aby przetwarzać dane.Jaka jest przewaga ...

9 odpowiedzi

Doświadczenie z Hadoop?

3 odpowiedź

Zdalny proces odradzania bez wspólnego systemu plików

3 odpowiedź

jak szybko zwiększyć liczniki w Cassandrze bez przestojów

2 odpowiedź

Jak równomiernie rozpowszechniać elementy menu za pomocą CSS, gdy szerokość i ilość nie są znane?

3 odpowiedź

Jakie są różnice między Tibco EMS a Rendezvous

3 odpowiedź

oblicz obiekt delta

2 odpowiedź

Scenariusz czasu projektowania SQL-Server DB (rozproszony lub scentralizowany)

Mamy scenariusz czasu projektowania bazy danych SQL Server. Musimy przechowywać dane o różnych organizacjach w naszej bazie danych (np. Klient, dostawca, dys...

5 odpowiedzi

Rozproszony kompilator Java