Wyniki wyszukiwania dla "gui-builder"

3 odpowiedź

Netbeans: używanie GUI Buildera w zwykłym pliku klasy Java

Używam Netbeans. Kiedy tworzę klasę Java, czasami chcę ją zmienić na komponent GUI, aby móc ją wizualnie edytować za pomocą Kreatora GUI.Jaki jest konieczny ...

2 odpowiedź

JFreeChart nie pojawia się w JPanel - może to mieć związek z logiką mojego kodu

To pytanie dotyczypodobne pytanie zamieściłem tutaj kilka dni temu...Oto interfejs, który pokaże, gdzie chcę wyświetlić wykres:Chcę wyświetlić wykres na duży...

1 odpowiedź

IntelliJ IDEA GUI builder - nie wygenerowano kodu Java

Zaprojektowałem formularz GUI w projektorze interfejsu graficznego IntelliJ IDEA i wybrałem przycisk radiowyUstawienia projektu → Projektant GUI wygenerować ...