Wyniki wyszukiwania dla "command"

5 odpowiedzi

Jak włączyć wygaszacz ekranu (Windows 7) za pomocą kodu (w cmd)? [Zamknięte]

Jak włączyć wygaszacz ekranu (Windows 7) za pomocą kodu (w cmd)?

5 odpowiedzi

Wyświetl listę plików o określonym rozmiarze w bieżącym katalogu i wszystkich podkatalogach

4 odpowiedź

Czy ktokolwiek zna znaczenie „najwyższego” polecenia w Androidzie?

5 odpowiedzi

Które polecenie w VBA może policzyć liczbę znaków w zmiennej łańcuchowej?

1 odpowiedź

Zagnieżdżone cytaty bash [duplikat]

2 odpowiedź

Jak uruchomić polecenie powłoki przez skrypt vimscript?

3 odpowiedź

Jak wykonać polecenie wbudowane powłoki z funkcją C?

Chciałbym wykonać polecenie Linux „pwd” poprzez funkcję języka C, taką jak execv ().Problem polega na tym, że nie ma pliku wykonywalnego o nazwie „pwd” i nie...

2 odpowiedź

uruchom komendę warunkowo za pomocą netcat i grep

1 odpowiedź

lista elementów według aktywności

6 odpowiedzi

Jak uzyskać datę ostatniej modyfikacji pliku w wierszu poleceń systemu Windows?

Używam następującego polecenia, aby uzyskać datę pliku. Jednakże