Wyniki wyszukiwania dla "cmd"

1 odpowiedź

zmienna ścieżki nie jest prawidłowo ustawiana

3 odpowiedź

Jak przekazać symbole przekierowania (<i>) do funkcji pliku wsadowego systemu Windows?

Załóżmy ten plik wsadowy call :SomeFunction "a string with an > arrow" goto:eof :SomeFunction echo %~1 goto:eofWynikiem tego jest call :SomeFunction "a string with an > arrow" echo a string with an 1>arrow goto:eof goto:eofi plik o nazwiearrow ...

6 odpowiedzi

Jak uzyskać tylko linię odpowiedzi testu ping w systemie Windows

1 odpowiedź

Jak uzyskać uruchomione aplikacje w systemie Windows? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak mogę wyświetlić listę wszystkich procesów uruchomionych w systemie Windows? [/questions/648410/how-can-i-list-all-processes-running-in-windows] 7 odpowiedzi Jak mogę uzyskać listę aktualnie działających ...

1 odpowiedź

Windows 8: pliki .phar, jak chcesz otworzyć

4 odpowiedź

Uruchamianie linii poleceń w skrypcie Pythona

Mam więc kilka aliasów i programów wiersza poleceń, a mój główny program działa poprzez wprowadzenie b do cmd.exe, po którym następuje kilka nazw ścieżek, a ...

4 odpowiedź

Skrypty systemu Windows FOR polecenie zmiany nazwy wszystkich plików w katalogu

Próbuję zmienić nazwę wszystkich plików znajdujących się w katalogu Windows za pomocąDLA polecenie w następujący sposób w wierszu polecenia:

7 odpowiedzi

„Java.exe” nie jest rozpoznawany jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program operacyjny lub plik wsadowy

8 odpowiedzi

Użyj polecenia cmd, aby wyszukać słowo w google lub innej wyszukiwarce

Próbuję użyć języka programowania doSzukaj google lub inna określona wyszukiwarka. Chciałbym użyć zachęty windows cmd, aby to zrobić, ponieważ określony języ...

4 odpowiedź

Dziwne zachowanie polecenia DIR systemu Windows

Odkryłem to całkiem przypadkowo, szukając pliku z numerem w nazwie. Kiedy wpisuję: