Wyniki wyszukiwania dla "linestyle"

1 odpowiedź

python matplotlib dash-dot-dot - jak?

6 odpowiedzi

Czy w matplotlib jest lista stylów linii?

1 odpowiedź

Styl liniowy w funkcji kroku matplotlib

2 odpowiedź

jak ustawić etykietę i linię tego samego koloru w gnuplot

Bardzo proste rzeczy. Chcę, aby funkcja, powiedzmy funkcja f, została wykreślona z określonym kolorem. Chcę także fragment etykiety z napisem „funkcja f kolo...