Wyniki wyszukiwania dla "omnithreadlibrary"

1 odpowiedź

Jak zaktualizować wskaźnik postępu z drugiego wątku?

Mam formularz główny ze wskaźnikiem postępu. W module danych mam dziesięć zestawów danych, z których każdy ma zdefiniowane zdarzenie OnBeforeOpen.Chciałbym p...

2 odpowiedź

Jak mogę przechwytywać zmienne metodą anonimową, gdy używasz ich w OTL?

Co chcę robić:Mam kilka obiektów na liście genów. Chcę przechwycić każdy z tych obiektów metodą anonimową i wykonać tę metodę jako oddzielne zadanie OTL.To j...

1 odpowiedź

Jak monitorować etapy potoku w OmniThreadLibrary?

Czy można jakoś monitorować zadania rurociągu? Próbowałem dodawać monitory do każdego takiego zadania

1 odpowiedź

Dlaczego główny wątek ForEach firmy OmniThreadLibrary jest blokujący?