Wyniki wyszukiwania dla "background-service"

1 odpowiedź

Usługa w tle do kontroli czujnika zbliżeniowego

3 odpowiedź

Czy jest jakiś odpowiednik usług Androida w iOS?

Chcę sprawdzać bazę danych w mojej aplikacji co 12 godzin dla wierszy z kolumną daty o odpowiedniej dacie. Osiąga się to poprzez pisanie usługi na Androida. ...

1 odpowiedź

Słuchawka tła Bluetooth Android

7 odpowiedzi

Usługa Android w tle jest ponownie uruchamiana po zabiciu aplikacji

Opracowuję aplikację, w której tworzona jest usługa w tle, aby zbierać dane z czujników. Rozpoczynam usługę od mojej działalności:

3 odpowiedź

Zadanie czasowe przestaje działać po nieokreślonym czasie w systemie Android

Jestem nowicjuszem w Androidzie. Zajmuję się tworzeniem aplikacji, w której konkretny fragment kodu wykonuje się co 5 sekund w tle. Aby to osiągnąć, korzysta...

1 odpowiedź

Android Silent Push

4 odpowiedź

utrzymywanie przy życiu usługi tła po aplikacji wyjścia użytkownika