Wyniki wyszukiwania dla "binding"

2 odpowiedź

Czy jest możliwe powiązanie z wyrażeniem lambda w Silverlight?

Mam pole listy, które po prostu wiąże się z kolekcją. Kolekcja ma kolekcję podrzędną (StepDatas). Chciałbym powiązać z liczbą kolekcji podrzędnej, ale z inst...

1 odpowiedź

Wiązanie kolekcji generycznej Lista <> do siatki właściwości

Próbuję powiązać kolekcję generycznąlistaKontakt dopropGrid ale wyjście nie pasuje do tego, czego oczekiwałem. chcęlistaKontakt być pokazanym jakSkrzynka na ...

1 odpowiedź

Powiązanie z usługą z innej aplikacji

Napisałem dwie aplikacje (docelowe Gingerbread). Powiedzmy app1 i app2. App1 ma dwie usługi uruchomione z „BOOT_COMPLETED” i są uruchamiane z wartością zwrac...

3 odpowiedź

JavaFX wiąże się z wieloma właściwościami

1 odpowiedź

WindowsPhone: RelativeSource Mode = FindAncestor, AncestorType: CannotResolve SymbolAncestorType

Templating listbox. Lubię pokazywać ścieżkę tylko wtedy, gdy element jest zaznaczony.DataTemplate:

10 odpowiedzi

Kontrola ładowania początkowego z wieloma „przełączaniem danych”

6 odpowiedzi

Jak zachować stan kontroli w elementach karty w TabControl

3 odpowiedź

Czy mogę powiązać formant WPF z właściwością pola?

Ponieważ potrzebowałem podzielić niektóre funkcje między klasami, doszedłem do następującej sytuacjikod xaml

1 odpowiedź

Jak przekazać wybrane pole listy jako parametr polecenia w przycisku?

Oto moja sytuacja:

3 odpowiedź

TinyMCE <textarea> dwukierunkowy związany z AngularJS

Czy można zastosować wiązanie dwukierunkowe do a