Wyniki wyszukiwania dla "bash"

2 odpowiedź

dopasuj wartości w pierwszej kolumnie dwóch plików i połącz pasujące linie w nowym pliku

Muszę znaleźć dopasowania z łańcuchem w kolumnie 1 ($ 1) w pliku1.txt z łańcuchem w kolumnie 1 (1 $) w pliku2.txt. Następnie chcę dołączyć do linii, w któryc...

5 odpowiedzi

Wyświetla tylko n-te dopasowanie grep

4 odpowiedź

Jak działa „(head; tail) <file”?

(przezhttps://stackoverflow.com/a/8624829/23582)Jak

5 odpowiedzi

Usuń środkowe n znaków z linii w Bashu

5 odpowiedzi

Każde słowo w osobnym wierszu

Mam zdanie jak To jest na przykład Chcę to zapisać do pliku, tak aby każde słowo w tym zdaniu zostało zapisane w osobnej linii. Jak mogę to zrobić w skryptach powłoki?

3 odpowiedź

Jak uruchamiać polecenia bash w gulp?

4 odpowiedź

Jak eksportować zmienne środowiskowe rozdzielone kropkami

Wykonanie

4 odpowiedź

Dlaczego aliasy w nieinteraktywnej powłoce Bash nie działają

Próbuję użyć aliasów w nieinteraktywnej powłoce bash. Zdefiniowałem moje aliasy w

7 odpowiedzi

Jak mogę przekazać hasło ze skryptu bash do aptitude w celu instalacji mysql?

2 odpowiedź

Wydłużenie końcówki rurociągu przez grep dwa razy