Wyniki wyszukiwania dla "bash"

2 odpowiedź

Grep i wydrukuj referencje

Mam ten log iptable:

4 odpowiedź

Znajdowanie wartości maksymalnych i minimalnych i drukowanie linii z pliku

Mam plik, który ma liczby w pierwszej kolumnie.

6 odpowiedzi

Zmiana pierwszej litery każdego wiersza w pliku na wielkie litery

Muszę zmienić pierwszą literę każdej linii w pliku na wielką, np.

3 odpowiedź

wyjście tail pipe do innego skryptu

Próbuję przekazać dane wyjściowe polecenia tail do innego skryptu bash w celu przetworzenia:

3 odpowiedź

Generuj pliki komunikatów tłumaczeń Yii

Chciałbym wiedzieć, czy jest dostępny skrypt lub inny sposób gromadzenia i generowania komunikatów tłumaczeniowych Yii w kontrolerze / projekcieNa przykład. ...

1 odpowiedź

Przekieruj stderr nohup do nohup.out

4 odpowiedź

Używanie przypadku dla zakresu liczb w Bash

Próbuję wykonać następujące czynności za pomocą

3 odpowiedź

Połącz wyniki pierwszej kolumny Następnie sumuj kolumnę 2, aby wyświetlić sumę dla każdego wpisu w kolumnie pierwszej

Jestem trochę nowicjuszem w Bash, więc proszę, zabierz mnie tutaj.Mam plik tekstowy zrzucony przez inne oprogramowanie (nad którym nie mam kontroli), wymieni...

2 odpowiedź

Wywołanie basha z PHP shell_exec - powoli

Używam funkcji shell_exec PHP do wywołania skryptu bash na moim serwerze.

4 odpowiedź

Bash skrypt / polecenie, aby wydrukować datę 5 minut przed / po