Wyniki wyszukiwania dla "camelcasing"

2 odpowiedź

MVC JsonResult camelCase serializacja [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Właściwa serializacja JSON w MVC 4 3 odpowiedziStaram się, aby moja akcja zwróciła JsonResult, w której wszystkie jej właśc...

4 odpowiedź

Dzielenie CamelCase z regex

Mam ten kod, aby podzielić CamelCase przez wyrażenie regularne:

6 odpowiedzi

Akronimy w Camel Back

Często widzę takie nazwy klas Java

2 odpowiedź

Podkreślenia lub CamelCase w identyfikatorach PostgreSQL, gdy język programowania używa CamelCase?

Przez pewien czas mnie to niepokoiło i nie mogę znaleźć rozwiązania, które wydaje mi siędobrze...Biorąc pod uwagę język OO, w którym zwykłą konwencją nazewni...

12 odpowiedzi

Akronimy w CamelCase [zamknięte]

Mam wątpliwości co do CamelCase. Załóżmy, że masz ten akronim:

8 odpowiedzi

Regex dla Camel Wykreślone słowa z wiodącą wielką literą

Jak znaleźć wszystkoCamelCased słowa w dokumencie z wyrażeniem regularnym? Zajmuję się tylko prowadzeniemGórny futerał na wielbłąda (tj. wielbłąd składał sło...

2 odpowiedź

camelCase to dash - dwie stolice obok siebie

Korzystam z tej funkcji, aby przekonwertować CamelCase na przerywany ciąg:

11 odpowiedzi

nazwy metod wielbłądów

Rozumiem powód, dla którego nazywam zmienne wielbłądów, ale zawsze zastanawiałem się, dlaczego miałbyś nazwę wielbłąda? dlaczego to toString (), a nie ToStri...

2 odpowiedź

Konwertuj CamelCase na under_score_case w php __autoload ()

Podręcznik PHPwskazuje do automatycznego ładowania klas jak