Wyniki wyszukiwania dla "calayer"

3 odpowiedź

CABasicAnimation ze ścieżką CALayer nie animuje

3 odpowiedź

Zaokrąglij niektóre narożniki UIView i wokół granicy warstwy widoku

2 odpowiedź

Używając okrągłego paska postępu z maskowanym obrazem?

Pracuję nad okrągłym paskiem postępu, aby zobaczyć niestandardowy widok osiągnięć centrum gier i mam rodzaj „uderzenia w ścianę”. Walczę z tym przez ponad dw...

1 odpowiedź

Aplikacja kończąca z powodu nieprzechwyconego wyjątku „CALayerInvalidGeometry”, powód: „Granice CALayer zawierają NaN: [0 nan; 280 524] ”

Opracowuję aplikację książkową, w której użytkownicy mogą zmieniać rozmiar czcionki w TextView.gdy użytkownicy zmieniają rozmiar czcionki, aplikacja zapisuje...

2 odpowiedź

CALayer - Umieść podwarstwę poniżej UIButtons storyboardu?

2 odpowiedź

Przytnij warstwę CAShapeLayer, pobierając zewnętrzną ścieżkę

Próbuję przyciąć warstwę innym, ale zamiast tworzyć maskę (B) i przyciąć warstwę (A), uzyskując przyciętą warstwę A o kształcie B, chcę uzyskać warstwę o ksz...

4 odpowiedź

Maskowanie kalkulatora innym kalkulatorem

1 odpowiedź

Jaka jest magia za CAReplicatorLayer?

Co uważam za interesujące z CAReplicatorLayer:Jest w stanie wyświetlać CALayer wiele razy z różnymi transformacjami bardzo efektywnie (jak?)Wygląda na to, że...

8 odpowiedzi

Korzystanie z delegata CALayer

Mam UIView, którego warstwy będą miały podwarstwy. Chciałbym przypisać delegatów do każdej z tych podwarstw, więc metoda delegowania może powiedzieć warstwie...

1 odpowiedź

CALayer.contents nie wyświetla się poprawnie w AVMutableComposition