Wyniki wyszukiwania dla "nservicebus"

5 odpowiedzi

nServiceBus, Rhino Service Bus, MassTransit - filmy, dema, zasoby edukacyjne

1 odpowiedź

NServiceBus nie przetwarza wiadomości: Żądana usługa „NServiceBus.Impersonation.ExtractIncomingPrincipal” nie została zarejestrowana

Otrzymuję błąd podczas używania NServiceBus 4.0.3 z NHibernate 3.3.1, gdy próbuje przetworzyć wiadomość

1 odpowiedź

Oddzielanie wiadomości za pomocą nservicebus

Mam do czynienia z nServiceBus i chcę ponowić próbę i wysłać wiadomość w innym czasie, gdy się nie powiedzie. Słyszałem o Bus.Defer (), ale moje zrozumienie ...

1 odpowiedź

Zastrzyk zależności dla testowania jednostki obsługi NServiceBus

W ten sposób powinieneś wstrzyknąć zależności dla obsługi NServiceBus, aby to przetestować:

2 odpowiedź

Konfigurowanie punktu końcowego do działania zarówno jako pracownika, jak i subskrybenta

Czy można skonfigurować punkt końcowy, aby działał jako pracownik pobierający zadania od dystrybutora ORAZ subskrybować jakieś wiadomości?Mam następujący sce...

3 odpowiedź

Zarządzanie sesją RavenDb w Windsor pod NServiceBus

Używam NServiceBus (3.2.2), RavenDB (1.2.2017-Unstable) i Windsor (3.0.0.4001) w projekcie MVC 4.Mam klasę IHandleMessages, która obsługuje 3 różne komunikat...

5 odpowiedzi

Czy NServiceBus jest w ogóle ESB

Czy NServiceBus jest w ogóle ESB lub lekkim ESB? czy jest to bardziej podobne do WCF z trwałym / niezawodnym przesyłaniem wiadomości? Wydaje mi się, że bardz...

5 odpowiedzi

Czy istnieje globalny program obsługi wyjątków dla NServiceBus?

Theaktualne porady dotyczące obsługi wyjątków w NServiceBus jest wykorzystanie wbudowanych urządzeń. Usunięte wiadomości trafiają do kolejki komunikatów o bł...