Wyniki wyszukiwania dla "fluent"

3 odpowiedź

Wszelkie samouczki Fluent API, które używają podejścia EF Database-First do wyjaśnienia tematu?

3 odpowiedź

Biegły NHibernate jeden-do-jednego nie ma kaskadowego, całkowicie usuwanego sieroty

Jestem w trakcie aktualizowania istniejących plików * .hbm.xml do płynnych map klas i natknąłem się na błąd w naszych plikach mapowania i nie znam domyślnego...

9 odpowiedzi

tworzenie płynnego interfejsu API

W jaki sposób można stworzyć API, które jest płynne w naturze?Czy to przede wszystkim przy użyciu metod rozszerzenia?

2 odpowiedź

Mapowanie własności prywatnej z płynnym nhibernate

2 odpowiedź

laravel 4 elokwentny licznik chętnych relacji obciążenia

3 odpowiedź

Biegły NHibernate nie tworzy IN części klauzuli WHERE

Mam płynne kwerendy NHibernate Linq, w których sprawdzam wartości na podstawie tablic czasu wykonywania. Podstawowym przykładem może być coś takiego:

1 odpowiedź

NHibernate Płynne i nazwane zapytania

Używam Nhibernate z biegłością. Teraz chcę wywołać pewną procedurę składowaną i użyć nazwanych zapytań. Stworzyłem kilka plików XML:

2 odpowiedź

Java - Inherited Fluent metoda zwraca typ do zwracania typu klasy incydentu, a nie do rodzica

Kiedy używasz płynnego podejścia, możesz mieć następujący scenariusz:

1 odpowiedź

BaseFoo nie może być dziedziczone z różnymi argumentami: <T, X.Bar <T>> i <T, X.Foo <T>>

12 odpowiedzi

Laravel - losowy lub płynny rząd losowy