Wyniki wyszukiwania dla "spreadsheetml"

2 odpowiedź

Style komórek w arkuszu kalkulacyjnym OpenXML (SpreadsheetML)

Wygenerowałem arkusz kalkulacyjny .xlsx w C # za pomocą zestawu SDK OpenXML, ale nie wiem, jak uzyskać działanie stylów komórek. Studiowałem pliki tworzone p...

3 odpowiedź

Tworzenie dokumentu Excel z OpenXml sdk 2.0

Stworzyłem dokument Excel przy użyciu OpenXml SDK 2.0, teraz muszę go stylizować, ale nie mogę.Nie wiem, jak pomalować kolor tła lub zmienić rozmiar czcionki...