Wyniki wyszukiwania dla "mongodb"

3 odpowiedź

Jak obejść ten problem asynchroniczny MongoDB / Node?

2 odpowiedź

Jakie są wady przechowywania Guid jako String w MongoDB?

Aplikacja utrzymuje pole Guid w Mongo i kończy się przechowywaniem jako BinData:

1 odpowiedź

Jaki jest właściwy sposób obsługi połączeń mongoose z express.js?

Mam bardzo prostą konfigurację „server.js”, którą próbuję uruchomić:

4 odpowiedź

Wykonywanie zapytania Mongo db.collection.runCommand („tekst”, {„wyszukiwanie”: „wyszukiwanie tekstu”})

2 odpowiedź

dlaczego nie mogę użyć adresu IP lokalnie działającego serwera mongod, aby dodać go do zestawu replikacji mongodb

4 odpowiedź

Jak mogę sprawdzić, czy w MongoDB istnieje pole, czy nie?

1 odpowiedź

wypychanie obiektu do schematu tablicy w Mongoose

Mam ten schemat mangusty

2 odpowiedź

rozstrzyganie wyniku java 137

Używam procesu java na Amazon EC2. Pracował przez 72 minuty, a potem nagle dostałem „wynik java 137”. To wszystko, nie ma wyjątków ani żadnych innych komunik...

1 odpowiedź

globalne pole auto-inkrementacji w MongoDb

Czy istnieje sposób na utworzenie globalnie automatycznej wartości w kolekcji?Perforce ma koncepcję listy zmian #, która może być potężną funkcją aktualizacj...

2 odpowiedź

Jakie jest lepsze podejście do przechowywania i odpytywania dużego zbioru danych meteorologicznych

Szukam wygodnego sposobu przechowywania i wyszukiwania ogromnej ilości danych meteorologicznych (kilka TB). Więcej informacji o typie danych w środku pytania...