Wyniki wyszukiwania dla "iptables"

3 odpowiedź

Zdalne debugowanie - jak utworzyć proxy portu?

Próbuję uzyskać dostęp do zdalnego portu debugowania działającego w polu A (Debian) z pola B (Windows). W polu A używam Chrome z

2 odpowiedź

Grep i wydrukuj referencje

Mam ten log iptable:

2 odpowiedź

Jak używać iptables w Linuksie do przekazywania ruchu http i https do przezroczystego proxy [zamknięte]

2 odpowiedź

Serwer przekierowania / multipleksowania Pythona

Chciałbym, aby serwer nasłuchiwał na porcie UDP 162 (pułapka SNMP), a następnie przekazywał ten ruch do wielu klientów. Ważne jest również, aby port źródłowy...

3 odpowiedź

Jak napisać określone reguły iptables za pomocą python-iptables

8 odpowiedzi

Jak mogę programowo zarządzać regułami iptables w locie?

Muszę zapytać o istniejące reguły, a także o możliwość łatwego dodawania i usuwania reguł. Nie znalazłem żadnych API, aby to zrobić. Czy jest coś, czego brak...

1 odpowiedź

Jak przekierować adres IP za pomocą iptables [zamknięte]

4 odpowiedź

Jak połączyć się z API Docker z innego komputera?

Próbuję użyć interfejsu API Docker, aby połączyć się z demonem dokowania z innego komputera. Mogę pomyślnie wykonać to polecenie:

6 odpowiedzi

Jak mogę usunąć określone reguły z iptables?

Hostuję specjalne usługi HTTP i HTTPS odpowiednio na portach 8006 i 8007. Używam iptables, aby „aktywować” serwer; tj. do kierowania przychodzących portów HT...