Wyniki wyszukiwania dla "bison"

4 odpowiedź

Dlaczego otrzymuję ten błąd: „definicja danych nie ma typu ani klasy pamięci”?

1 odpowiedź

Zmniejsz żubra do symbolu startowego tylko wtedy, gdy znaleziono EOF

Używam Bison z Flex. W moim pliku wejściowym Yacc mam następującą regułę:

1 odpowiedź

parse bibtex z flex + bison: ponownie

Od kilku tygodni próbuję napisać parser dla bibtex (http://www.bibtex.org/Format/) plik używając flex i bison.

2 odpowiedź

Bison - pierwszeństwo operatora

Mam pytanie o pierwszeństwo i asocjatywność operatora w Bison.W każdym przykładzie widzę produkcje

1 odpowiedź

KOŃCOWY żeton PLIKU z flexem i bizonem (działa tylko bez niego)

OK, to dziwne pytanie, ponieważ to, co tutaj mam, działa tak, jak chcę. To, co robię, to pisanie parsera dla wyrażenia rachunku lambda. Wyrażenie może być je...

1 odpowiedź

Dlaczego ten kod żubra generuje nieoczekiwane wyjście?

kod flex:

3 odpowiedź

Reformowanie gramatyki w celu usunięcia przesunięcia zmniejsza konflikt w if-then-else

Jak usunąć konflikt redukcji-przesunięcia dla żubra dla danej gramatyki?

4 odpowiedź

Konflikt ograniczający zmianę żubra - nie można rozwiązać

Gramatyka jest następująca:

2 odpowiedź

Używanie pierwszeństwa w Bison dla unary minus nie rozwiązuje konfliktu przesunięcia / zmniejszenia

Opracowuję bardzo prostą gramatykę, w której używam unarnego argumentu minus. Jednak mam konflikt / redukcję konfliktu. W podręczniku Bison i wszędzie, gdzie...

3 odpowiedź

Kompilowanie i uruchamianie translatora języka programowania Szekspira spl2c w systemie Mac OS X 10.6 powoduje ostrzeżenia / błędy