Wyniki wyszukiwania dla "shift-reduce-conflict"

2 odpowiedź

Używanie pierwszeństwa w Bison dla unary minus nie rozwiązuje konfliktu przesunięcia / zmniejszenia

Opracowuję bardzo prostą gramatykę, w której używam unarnego argumentu minus. Jednak mam konflikt / redukcję konfliktu. W podręczniku Bison i wszędzie, gdzie...

3 odpowiedź

Reformowanie gramatyki w celu usunięcia przesunięcia zmniejsza konflikt w if-then-else

Jak usunąć konflikt redukcji-przesunięcia dla żubra dla danej gramatyki?

4 odpowiedź

Konflikt ograniczający zmianę żubra - nie można rozwiązać

Gramatyka jest następująca:

1 odpowiedź

Przesunięcie yacc / zmniejszenie konfliktu na jednoznacznej gramatyce