Wyniki wyszukiwania dla "lambda"

4 odpowiedź

Konwertuj listę <ciąg> na listę <KeyValuePair <ciąg, łańcuch >> używając Linq [duplikat]

Możliwy duplikat:Czy istnieje sposób LINQ, aby przejść z listy par klucz / wartość do słownika?Załóżmy, że mam

4 odpowiedź

The Little Schemer evens-only * & co

2 odpowiedź

Jak przechwycić std :: unique_ptr „by move” dla lambda w std :: for_each

2 odpowiedź

Jak pośrednio uruchomić odwołanie do metody w Javie 8?

Ogólne pytania to:Podczas korzystania ze składni

3 odpowiedź

Co to jest „wiązanie lambda” w Pythonie?

Rozumiem, jakie są funkcje lambda w Pythonie, ale nie mogę znaleźć znaczenia „wiązania lambda”, przeszukując dokumenty Pythona. Świetny byłby link do przeczy...

1 odpowiedź

Przechwytywanie tego wskaźnika w opakowaniu lambda wokół funkcji rekurencyjnej

Mam szablon klasy

2 odpowiedź

Przeciążenie C ++ przez typ licznika parame- trów functor

Pracuję nad biblioteką „LINQ to Objects” dla C ++ 11. Chciałbym zrobić coś takiego:

2 odpowiedź

Jak zamawiać według wielu kolumn przy użyciu wyrażeń lambda VB.Net

3 odpowiedź

Jak przekazać lambdę C ++ wywołaniu zwrotnemu C, które oczekuje wskaźnika funkcji i kontekstu?

Próbuję zarejestrować wywołanie zwrotne w C-API, które używa standardowego paradygmatu kontekst-funkcja-wskaźnik +. Oto jak wygląda api:

5 odpowiedzi

dynamiczne sortowanie w linq