Wyniki wyszukiwania dla "lambda"

1 odpowiedź

Zastąp typ w drzewie wyrażeń

1 odpowiedź

c ++ find_if lambda

Co jest nie tak z poniższym kodem? Powinien znaleźć element na liście struktur, jeśli pierwszy z elementów struktury struct == 0. Kompilator skarży się, że a...

2 odpowiedź

Sprawdź, czy dwie funkcje Pythona są równe

Zastanawiam się, jak mogę sprawdzić, czy dwie funkcje są takie same. Przykładem może być

3 odpowiedź

Wydajność foreach, array_map z lambda i array_map z funkcją statyczną

Jaka jest różnica w wydajności (jeśli taka istnieje) między tymi trzema podejściami, obie używane do przekształcenia tablicy w inną tablicę?Za pomocą

3 odpowiedź

Odbicie do wywołania metody ogólnej z parametrem wyrażenia lambda

Szukam sposobu na wywołanie metody ogólnej z wyrażeniem lambda, które wywołuje zawiera tablicę elementów.W tym przypadku używam metody Entity Framework Where...

3 odpowiedź

Jak przekazać lambdę C ++ wywołaniu zwrotnemu C, które oczekuje wskaźnika funkcji i kontekstu?

Próbuję zarejestrować wywołanie zwrotne w C-API, które używa standardowego paradygmatu kontekst-funkcja-wskaźnik +. Oto jak wygląda api:

4 odpowiedź

Nie można użyć parametru ref lub out w wyrażeniach lambda

4 odpowiedź

Częściowa aplikacja z C ++ lambda?

EDYCJA: Używam curry poniżej, ale zostałem poinformowany, że jest to raczej aplikacja częściowa.Próbowałem dowiedzieć się, jak napisać funkcję curry w C ++, ...

1 odpowiedź

jak określić konwencję wywołania lambda vc11

1 odpowiedź

Przekazywanie func jako parametr w Linq do Entities i błąd „Internal .NET Framework Data Provider error 1025”

Mamy klasę o nazwie Zadanie: