Wyniki wyszukiwania dla "lambda"

6 odpowiedzi

funkcja max python przy użyciu wyrażenia „key” i lambda

Pochodzę z tła OOP i próbuję nauczyć się Pythona. Używam

1 odpowiedź

Rails 3, has_one / has_many z warunkiem lambda

3 odpowiedź

Czy można użyć Select (l => new {}) z SelectMany w EntityFramework

Próbuję czegoś, co nie jest do końca pewne, ale chcę zapytać, czy to możliwe.Czy można to zrobić?

2 odpowiedź

Dlaczego lambdy mogą być lepiej zoptymalizowane przez kompilator niż zwykłe funkcje?

W swojej książce

1 odpowiedź

c ++ find_if lambda

Co jest nie tak z poniższym kodem? Powinien znaleźć element na liście struktur, jeśli pierwszy z elementów struktury struct == 0. Kompilator skarży się, że a...

7 odpowiedzi

przekonwertować to wyrażenie LINQ na Lambda

Chłopaki, mam problem z konwersją poniższego wyrażenia linq (implementacja lewego łączenia) na wyrażenie lambda (do nauki).

1 odpowiedź

Wyrażenie lambda dla „nie w”?

mam

3 odpowiedź

Jak działa ogólna lambda w C ++ 14?

Jak działa rodzajowa lambda (

2 odpowiedź

Anonimowa funkcja C ++

2 odpowiedź

unique_ptr <T> Specjalny separator lambda dla specjalizacji tablicy [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak korzystać z niestandardowego narzędzia do usuwania z elementem std :: unique_ptr? [/questions/19053351/how-do-i-use-a-custom-deleter-with-a-stdunique-ptr-member] 6 odpowiedzi Niedawno zacząłem przenosić ...