Wyniki wyszukiwania dla "bibtex"

4 odpowiedź

Utwórz własny styl BibTeX lub dostosuj istniejący?

Szukam sposobu na zdefiniowanie nowegoBibTeX styl lub dostosować istniejący. Mam dwa powody:Chcę, aby nazwiska / redaktorzy autorów były pisane kursywą (dla ...

4 odpowiedź

Różne kodowanie plików latex i bibtex [zamknięte]

Czy LaTeX obsługuje sytuację, w której plik .bib ma inne kodowanie niż plik .tex? Na przykład .tex jest w ISO-8859-2 i .bib w UTF-8. Czy kodowanie może być k...

2 odpowiedź

styl bib, aby wykorzystać tytuły książek, ale nie tytuły papierowe [zamknięte]

Słyszałem, że wielkie litery w bibliografii to rola stylu bibliografii (plik bst). Czy istnieje plik stylu bibliograficznego, w którym zapisywane są tytuły k...

4 odpowiedź

Bibliografia jako sekcja w LaTeX / BibTeX

Piszę krótki dokument, używając sekcji, a nie rozdziałów, jako najwyższego poziomu (raport klasy dokumentów). Jednak, \bibliographystyle{amsplain} \bibliography{general}powoduje, że bibliografia jest wstawiana raczej jako rozdział niż sekcja. ...

1 odpowiedź

parse bibtex z flex + bison: ponownie

Od kilku tygodni próbuję napisać parser dla bibtex (http://www.bibtex.org/Format/) plik używając flex i bison.

2 odpowiedź

Jak automatycznie tworzyć cytaty BibTex dla pakietów R w pliku knitr?