Wyniki wyszukiwania dla "ctypes"

2 odpowiedź

C ++ dll wywołany z Pythona

3 odpowiedź

Błąd podczas ładowania biblioteki DLL w pythonie, a nie poprawna aplikacja win32

Próbuję załadować bibliotekę DLL w pythonie, aby wywołać funkcje.

1 odpowiedź

Jak dostosować typy ctypów Pythona 'c_wchar_p' i 'c_char_p' restype?

2 odpowiedź

Jak przekazać wskaźnik z powrotem do ctypes?

1 odpowiedź

Jaka jest różnica między ctypes.pointer, ctypes.POINTER i ctypes.byref?

1 odpowiedź

Jak zmienić pola struktury za pomocą wskaźników Pythona typu ctypes

Poniżej znajduje się kod, w którym uzyskuję dostęp do wartości dll przy użyciu ctypes.Moim zamiarem jest przechowywanie adresów pól struktury. Ilekroć zmieni...

2 odpowiedź

Uzyskiwanie pojemności baterii Windows za pomocą Pythona

6 odpowiedzi

błąd ctypes: błąd libdc1394: nie można zainicjalizować libdc1394

1 odpowiedź

Wykrywanie skryptu wywołującego Pythona z DLL systemu Windows przy użyciu CTypes

Staram się dodać funkcjonalność w dll systemu Windows, aby wykryć nazwę wywołującego skryptu Pythona.Wywoływam dll przez Pythona, używając ctypes, jak opisan...

2 odpowiedź

Ctypes łapiące wyjątek

Gram trochę z ctypami i bibliotekami DLL C / C ++. Mam dość prostą bibliotekę „matematyczną”