Wyniki wyszukiwania dla "ctypes"

1 odpowiedź

Wydaj zwracane wartości z funkcji C wywoływanej z Pythona

Mam problem z pozornie prostym problemem. Istnieją różne funkcje C, które muszę wywołać z kodu Pythona. Obecnie próbuję to zrobić za pomocą ctypes. Mam probl...

3 odpowiedź

struktury rekurencyjne typu python ctype

4 odpowiedź

Python przekazuje adres wskaźnika 32-bitowego do funkcji C

Chciałbym wywołać moje funkcje C w bibliotece współdzielonej ze skryptów Pythona. Problem pojawia się przy przekazywaniu wskaźników, adresy 64-bitowe wydają ...

1 odpowiedź

Jak zmienić pola struktury za pomocą wskaźników Pythona typu ctypes

Poniżej znajduje się kod, w którym uzyskuję dostęp do wartości dll przy użyciu ctypes.Moim zamiarem jest przechowywanie adresów pól struktury. Ilekroć zmieni...

1 odpowiedź

Jak dostosować typy ctypów Pythona 'c_wchar_p' i 'c_char_p' restype?

3 odpowiedź

ctypes zwracają ciąg znaków z funkcji c

3 odpowiedź

Jak obsługiwać typ powrotu C ++ std :: vector <int> w typach Pythona?

2 odpowiedź

Ctypes łapiące wyjątek

Gram trochę z ctypami i bibliotekami DLL C / C ++. Mam dość prostą bibliotekę „matematyczną”

3 odpowiedź

Python używa ctypów do przekazywania tablicy char * i wypełniania wyników

Próbuję użyć ctypes do utworzenia tablicy char * w pythonie, aby przekazać ją do biblioteki w celu wypełnienia łańcuchami. Oczekuję 4 ciągów z powrotem nie w...

1 odpowiedź

ctypes rozładowują bibliotekę DLL

Ładuję bibliotekę DLL z takimi typami: