Wyniki wyszukiwania dla "unary-operator"

1 odpowiedź

spotkać „oczekiwanego operatora unarnego” w skrypcie bash

w moim skrypcie bash mam funkcję zwracającą 0 lub 1 (prawda lub fałsz) dla późniejszego warunku głównej funkcji.

8 odpowiedzi

Ocena ++ i + i ++

1 odpowiedź

Unary plus (+) przeciwko literałowi

Dzisiaj napisałem wyrażenie:

2 odpowiedź

Używanie pierwszeństwa w Bison dla unary minus nie rozwiązuje konfliktu przesunięcia / zmniejszenia

Opracowuję bardzo prostą gramatykę, w której używam unarnego argumentu minus. Jednak mam konflikt / redukcję konfliktu. W podręczniku Bison i wszędzie, gdzie...

6 odpowiedzi

Czy operator jednoargumentowy + ma praktyczne zastosowanie?

Był unarą

4 odpowiedź

Czy sensowne jest, aby operatorzy jednoargumentowi byli asocjatywni?