Bison - pierwszeństwo operatora

Mam pytanie o pierwszeństwo i asocjatywność operatora w Bison.

W każdym przykładzie widzę produkcjeexpr 'op' expr, na przykład: http: //dinosaur.compilertools.net/bison/bison_8.html

Ale jeśli użyłbym żubra%lefti inne narzędzia asocjacyjne i używałbym gramatyki takiej jak:

 expr|   expr binop expr
   |   expr relop expr
   |   expr logical_op expr

i

 binop: '+' 
   | '-' 
   | '*' 
   | '/' 
   ;
 relop: EE
   | NE
   | LE
   | '<'
   | GE
   | '>'
   ;
 logical_op: AND
      | OR
      ;

czy zostaną zastosowane zasady asocjatywności i pierwszeństwa?

Czy muszę napisać expliciteexpr 'op' expr dla każdego operatora?

Pytam, ponieważ kiedy próbuję użyć gramatyki takiej jak ta, którą napisałem, otrzymuję ostrzeżenia o konfliktach.

Ale kiedy ręcznie piszę produkcje takie jakexpr '+' expr Nie otrzymuję żadnych ostrzeżeń.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion