Wyniki wyszukiwania dla "yacc"

1 odpowiedź

jak parsować z ciągu zamiast z pliku [duplikat]

Możliwy duplikat:Jak sprawić, by YY_INPUT wskazywało na łańcuch zamiast na standardowe wejście w Lex & Yacc (Solaris)Chcę parsować z ciągu zamiast z plik...

2 odpowiedź

Proste gramatyki yacc dają błąd

Mam pytanie do kompilatora yacc. Nie kompiluję prostej gramatyki yacc. Oto sekcja kodu:

5 odpowiedzi

jak używać yy_scan_string w lex

Chcę przeanalizować łańcuch, który podaję parserowi w głównej funkcji yacc. Wiem, że można to zrobić za pomocą

2 odpowiedź

Niejednoznaczność gramatyczna C11 między specyfikatorem typu _Atomic a kwalifikatorem

1 odpowiedź

Przesunięcie yacc / zmniejszenie konfliktu na jednoznacznej gramatyce

3 odpowiedź

Jak używać yylval z łańcuchami w yacc

Chcę przekazać rzeczywisty ciąg tokena. Jeśli mam token o nazwie ID, to chcę, aby mój plik yacc rzeczywiście wiedział, jaki identyfikator jest wywoływany. Ja...

3 odpowiedź

Kompilowanie i uruchamianie translatora języka programowania Szekspira spl2c w systemie Mac OS X 10.6 powoduje ostrzeżenia / błędy

2 odpowiedź

Yacc / Bison, minimalizuj ilość, grupując ops matematyki

2 odpowiedź

błąd szczegółowy z ocamlyacc

1 odpowiedź

Zmniejsz żubra do symbolu startowego tylko wtedy, gdy znaleziono EOF

Używam Bison z Flex. W moim pliku wejściowym Yacc mam następującą regułę: