Wyniki wyszukiwania dla "struct"

3 odpowiedź

C ++ * vs [] jako parametr funkcji

Jaka jest różnica pomiędzy:

2 odpowiedź

Ostrzeżenie: przypisanie z niezgodnego typu wskaźnika

3 odpowiedź

dynamiczne przydzielanie pamięci do struktury podczas odczytu z pliku w C ++

3 odpowiedź

Wynik 'sizeof' na tablicy struktur w C?

W języku C mam tablicę struktur zdefiniowanych jak:

3 odpowiedź

Wyjaśnienie dotyczące semantyki porządkowania pól bitowych w C

Mam problemy ze zrozumieniem dokładnego znaczenia paragrafu projektu normy C99 (N1256) dotyczącego pól bitowych (6.7.2.1:10):6.7.2.1 Struktura i specyfikator...

3 odpowiedź

Błąd „wartość typu„ X * ”nie może być przypisana do elementu typu„ X * ”podczas używania struktury typedef

Oto struktura, której używam dla węzłów ...

2 odpowiedź

struct confusion [closed]

Chcę utworzyć funkcję, która pobiera tytuł i autora książki i zwraca 0 lub 1, jeśli jest dostępna, czy nie, porównując je z daną tablicą struktur ..... Pokaz...

7 odpowiedzi

Dlaczego GCC nie optymalizuje struktur?

Systemy wymagają, aby pewne prymitywy były wyrównane do pewnych punktów w pamięci (wartości int do bajtów, które są wielokrotnościami 4, zwarcia do bajtów, k...

6 odpowiedzi

wartość domyślna dla elementu struktury w C

2 odpowiedź

Przesunięcie w strukturze z polami bitowymi