Wyniki wyszukiwania dla "add-in"

1 odpowiedź

My Excel 2010 Add in pojawia się tylko podczas otwierania pustego skoroszytu. Nie pojawi się podczas otwierania istniejącego dokumentu

3 odpowiedź

Znajdź ostatnio używany wiersz w programie Excel z C # [duplikat]

2 odpowiedź

Jeśli napiszę dodatek do biura 2007, czy będzie on działał w 2010, 2013?

Jestem obecnie w trakcie ponownego pisania niektórych makr VBA, które zostały napisane dla biura 2003. Zastanawiałem się, czy napisałem dodatek C # na rok 20...

3 odpowiedź

Dodaj zainstalowany i odwołany

1 odpowiedź

Jak ustawić keytip na wstążce?

1 odpowiedź

Jak programowo ustawić stylizację tekstu w słowie ms?

Sytuacja:Pracuję z zawartością dokumentu MS Word. Zmieniam kolor niektórych słów zgodnie z pewną regułą. Kolorowanie słów występuje na każdym zdarzeniu KeyPr...

2 odpowiedź

Wywołanie funkcji dodatku Excel ze skoroszytu programu Excel VSTO

1 odpowiedź

Jak programowo otworzyć skrót do programu Outlook

Zastanawiam się, czy istnieje sposób programowego otwierania skrótu programu Outlook z mojego dodatku.Skrót został utworzony w następujący sposób

4 odpowiedź

Opracowywanie dodatku MS Word

Czy ktoś zna dobre narzędzie do tworzenia dodatków do programu Word w .net? Mam nadzieję, że coś, co obsługuje zarówno biuro 2003 i 2007.Dzięki.

1 odpowiedź

Jak dostosować zachowanie składowania w programie Word przy użyciu VSTO

Podstawowe pytanie o to, jak połączyć bity: nie używałem VSTO przed i po 4 godzinach poszukiwań postanowiłem zapytać!Chcę utworzyć prosty dodatek do słowa, k...