Wyniki wyszukiwania dla "negative-number"

2 odpowiedź

Czy istnieją implementacje C, które nie są podwójnymi uzupełnieniami?

17 odpowiedzi

Dlaczego wolimy uzupełnienie dwóch znaków od znaku-wielkości dla liczb podpisanych?

3 odpowiedź

Android analizuje ciągi liczb ujemnych

5 odpowiedzi

Wykrywanie i dostosowywanie do ujemnego zera

4 odpowiedź

1000 * 60 * 60 * 24 * 30 daje liczbę ujemną [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Dlaczego te dwie operacje mnożenia dają różne wyniki? [/questions/12758338/why-do-these-two-multiplication-operations-give-different-results] 2 odpowiedzi Próbuję obliczyć 30 dni, mnożąc milisekundy, jednak ...

4 odpowiedź

Dzielenie liczb całkowitych i działanie modulo z ujemnymi argumentami w Pythonie

Pytania pojawiają się, gdy wpisuję te wyrażenia do Pythona 3.3.0

3 odpowiedź

C ++: Jak mogę zwrócić wartość ujemną w main.cpp

2 odpowiedź

funkcja trunc i round w sql

Czy obcięcie i zaokrąglenie tego samego z negatywnymi argumentami?

6 odpowiedzi

Prawe przesunięcie liczb ujemnych w C