Wyniki wyszukiwania dla "bison"

3 odpowiedź

Funkcjonalność Flex / Bison w PHP

2 odpowiedź

Jak rozwiązać ostrzeżenie Bison „… nie ma zadeklarowanego typu”

Uruchamianie żubra w tym pliku:

2 odpowiedź

Używanie pierwszeństwa w Bison dla unary minus nie rozwiązuje konfliktu przesunięcia / zmniejszenia

Opracowuję bardzo prostą gramatykę, w której używam unarnego argumentu minus. Jednak mam konflikt / redukcję konfliktu. W podręczniku Bison i wszędzie, gdzie...

6 odpowiedzi

Flex / Bison IDE? [Zamknięte]

Szukam dobrego środowiska programistycznego, w którym można pracować na flex lub bison lub na obu.Czy są jakieś IDE, które mają te możliwości i / lub nadają ...

4 odpowiedź

Konflikt ograniczający zmianę żubra - nie można rozwiązać

Gramatyka jest następująca:

3 odpowiedź

Reformowanie gramatyki w celu usunięcia przesunięcia zmniejsza konflikt w if-then-else

Jak usunąć konflikt redukcji-przesunięcia dla żubra dla danej gramatyki?

1 odpowiedź

Dlaczego ten kod żubra generuje nieoczekiwane wyjście?

kod flex:

1 odpowiedź

KOŃCOWY żeton PLIKU z flexem i bizonem (działa tylko bez niego)

OK, to dziwne pytanie, ponieważ to, co tutaj mam, działa tak, jak chcę. To, co robię, to pisanie parsera dla wyrażenia rachunku lambda. Wyrażenie może być je...

2 odpowiedź

Bison - pierwszeństwo operatora

Mam pytanie o pierwszeństwo i asocjatywność operatora w Bison.W każdym przykładzie widzę produkcje

2 odpowiedź

Yacc / Bison, minimalizuj ilość, grupując ops matematyki