Wszystkie pytania programistów IT

2 odpowiedź

GCC: typ tablicy ma niekompletny typ elementu

Zadeklarowałem strukturę, i próbuję przekazać tablicę tych struktur (a także podwójną tablicę podwójnych i liczbę całkowitą) do funkcji. Otrzymuję komunikat ...

2 odpowiedź

Jaki jest domyślny poziom izolacji transakcji dla SQL Server z ADO.NET?

3 odpowiedź

Różnica między checkoutem git - śladem pochodzenia / gałęzi i checkoutem git -b początek / gałąź oddziału

Czy ktoś zna różnicę między tymi dwoma poleceniami do przełączania i śledzenia zdalnego oddziału?

3 odpowiedź

Przestrzeń stosu skryptów wyczerpana firefox

Pracuję z dużą odpowiedzią XML z usługi internetowej. Kiedy próbuję uzyskać to przy użyciu adresu URL, po pewnym czasie wyświetla się błąd w Firebug, że „lim...

2 odpowiedź

Jak pokroić deka? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Użyj notacji wycinka z collections.deque 6 odpowiedziZmieniłem kod, który używał listy do używania deque. Nie mogę już tego...

3 odpowiedź

Tworzenie TableVIew programowo za pomocą Objective-C iOS

Jestem nowicjuszem w tworzeniu aplikacji iOS i samego Objective C, więc mam prawdopodobnie bardzo proste pytanie.Obecnie mam następującą metodę, która jest w...

4 odpowiedź

Utwórz widok SQLite, w którym wiersz zależy od poprzedniego wiersza

Chciałbym utworzyć widok w SQLite, w którym pole w jednym wierszu zależy od wartości pola w poprzednim wierszu. Mógłbym to zrobić w Oracle za pomocą

4 odpowiedź

Jak uruchomić skrypt Pythona w sposób przenośny bez określania jego pełnej ścieżki

Czy istnieje przenośny sposób uruchamiania skryptu Pythona z powłoki bez zapisywania pełnej ścieżki?Na przykład w Linuksie chciałbym mieć go w swoim katalogu...

7 odpowiedzi

Funkcja uruchamiania Javascript na <option> kliknij

Czy istnieje sposób na wykonanie funkcji javascript, gdy użytkownik kliknie pewne

6 odpowiedzi

Ustaw index.html jako domyślny, ale zezwól by index.php był odwiedzany po wpisaniu

Mam następujący wiersz w moim pliku .htaccess: