Wyniki wyszukiwania dla "transactions"

5 odpowiedzi

Wiele wywołań SaveChanges w strukturze encji

Buduję własne własne repozytorium, na podstawie struktury encji, i tworzę kilka metod rozszerzeń, które pozwalają mi zapisywać modele widoku częściowego jako...

2 odpowiedź

Utrzymuj transakcję w przepływie integracji Spring

3 odpowiedź

Multi-collection, multi-document „transakcje” w MongoDB

4 odpowiedź

PHP / MySQL - „BEGIN… COMMIT” nie działa

Szukałem sposobu na wstawienie danych do dwóch tabel bazy danych w jednym zapytaniu w taki sposób, że jeśli jedno nie powiedzie się, nie zostanie zapisane (n...

2 odpowiedź

Jaka jest różnica między odczytem nie powtarzalnym a odczytem fantomowym?

Jaka jest różnica między odczytem nie powtarzalnym a odczytem fantomu?PrzeczytałemArtykuł izolacji (systemy baz danych) z Wikipedii, ale mam kilka wątpliwośc...

3 odpowiedź

Czy funkcje PostgreSQL są transakcyjne?

4 odpowiedź

EF6 owija każde pojedyncze wywołanie procedury składowanej we własnej transakcji. Jak temu zapobiec?

Profilowane za pomocą SQL Server Profiler: EF 6 opakowuje każde pojedyncze wywołanie procedury składowanej za pomocą

2 odpowiedź

Wycofaj metodę @ Adnotacja transakcyjna

Dobry dzień. Poniższy kod:

2 odpowiedź

Problem współbieżności hibernacji / MySQL

4 odpowiedź

Czy ADO Entity Framework obsługuje transakcje bez DTC? Wiele zapytań wewnątrz jednego obiektu EntityContext i jednego TransactionScope powoduje promocję DTC