Wyniki wyszukiwania dla "node-postgres"

7 odpowiedzi

węzeł-postgres: jak wykonać zapytanie „WHERE col IN (<dynamiczna lista wartości>)”?

Próbuję wykonać zapytanie w ten sposób:

3 odpowiedź

Przekazuj tablicę z węzła postgres do funkcji plpgsql

Funkcja plpgsql:

1 odpowiedź

Jak korzystać z postgresów na serwerze?

Piszę serwer WWW Node.js, który korzysta z bazy danych Postgres. Zwykłem łączyć się przy każdym nowym żądaniu w ten sposób: