Wyniki wyszukiwania dla "posix"

2 odpowiedź

Nie sprawdzając wartości zwracanej przez close (): jak poważnie, naprawdę?

Linux „man close” ostrzega (SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001):Nie sprawdzanie wartości zwracanej przez close () to apospolity Niemniej jednakpoważny błąd programow...

1 odpowiedź

ipcs -s nie pokazuje nazwanego semafora

Robię zadanie, w którym używam semafora o nazwie POSIX, ale nie pokazuje mi listy, gdy wchodzę

6 odpowiedzi

Jak wyliczyć wszystkie adresy IP dołączone do komputera w POSIX C?

Tło:Piszę demona, który wykonuje wychodzące połączenia TCP / IP. Będzie działać na komputerach z wieloma adresami IP (bez pętli zwrotnej). Chciałbym, aby uży...

3 odpowiedź

Obsługa sygnału i sigemptyset ()

2 odpowiedź

Czy wywołania POSIX w systemie read () i write () są atomowe?

Usiłuję zaimplementować indeks bazy danych na podstawie struktury danych (Bpołączyć drzewo) i algorytmy sugerowane przez Lehmana i Yao wten papier. Na stroni...

1 odpowiedź

Niezajęte blokowanie implementacji kolejki w C

Usiłuję zaimplementować kolejkę w języku C, która powoduje, że proces nie jest zajęty, poczekaj, aż w kolejce pojawi się element do wykorzystania. Próbowałem...

2 odpowiedź

Dostęp do wywołania systemowego bezpośrednio z programu użytkownika

W Ubuntu - jądro 2.6.32.2Jak wywołać już istniejące wywołanie systemowe z kodu użytkownika bezpośrednio bez pomocy jakiejkolwiek biblioteki? Przeczytałem w k...

3 odpowiedź

Nazwa i nienazwany semafor

Staram się zrozumieć podobieństwa i różnice między nazwanym a nienazwanym semaforem, więc moje wyszukiwania google mnie przyniosłyto. Miałem pytanie dotycząc...

14 odpowiedzi

Co oznacza „POSIX”?

1 odpowiedź

Dlaczego nie można znaleźć getaddrinfo podczas kompilacji za pomocą gcc i std = c99