Wyniki wyszukiwania dla "geometry-surface"

2 odpowiedź

dopasowanie powierzchni liniowej o najmniejszych kwadratach

Chcę więc rozwiązać równanie

2 odpowiedź

Najprostszy sposób na wykreślenie powierzchni 3D z uwzględnieniem punktów 3d

2 odpowiedź

Wykres powierzchni 3D z matrycy 2D

Używając macierzy 2d w R, jak mogę utworzyć wykres powierzchni 3d, gdzie kolumny = x, wiersze = y, a wartości są wysokościami w z?W poniższym przykładzie war...

2 odpowiedź

Łączenie wykresu punktowego z działką powierzchniową

Jak mogę połączyć wykres rozproszenia 3D z wykresem powierzchni 3D, zachowując przezroczystość powierzchni, aby nadal widzieć wszystkie punkty?

3 odpowiedź

Jak narysować powierzchnię za pomocą mapy tekstury

Chcę narysować powierzchnię z mapą tekstury, ale warunki nie są „idealne”.Najpierw wyjaśnij, co mam.Mam zbiór punktów (~ 7000), które są współrzędnymi obrazu...

2 odpowiedź

Jak mogę utworzyć trójkątną sferę przy użyciu funkcji „isosurface” w MATLAB