Wyniki wyszukiwania dla "xsd"

1 odpowiedź

Potwierdzanie unikalności elementu Id globalnie za pomocą schematu XML 1.1

2 odpowiedź

Ustawianie kolejności atrybutów dla XML w XSD (schemat XML)

2 odpowiedź

Importowanie xsd do wsdl

1 odpowiedź

Poprawny sposób użycia klucza w xsd

Piszę schemat XSD dla projektu, nad którym pracuję. Poniższy schemat jest schematem, który wziąłem z przykładu microsoftowego i nieco zmodyfikowałem.Próbuję ...

2 odpowiedź

SOAP: Zwracanie tablicy xsd: dowolnych elementów w PHP

Muszę zwrócić odpowiedź na wywołanie SOAP zgodnie z WSDL. Wszystko działa poprawnie, z wyjątkiem zwracania xsd: dowolnego elementu. Część WSDL, z którą mam p...

2 odpowiedź

Rozwiązanie, która wersja schematu XML ma być używana dla dokumentów XML z atrybutem wersji

Muszę napisać kod do obsługi odczytu i sprawdzania poprawności dokumentów XML, które używają atrybutu version w elemencie głównym, aby zadeklarować numer wer...

4 odpowiedź

python suds błędny prefiks przestrzeni nazw w żądaniu SOAP

Używam python / suds do zaimplementowania klienta i otrzymuję błędne prefiksy przestrzeni nazw w wysłanym nagłówku SOAP dla typu spefic parametrów zdefiniowa...

5 odpowiedzi

Schemat XML - tylko jeden element powinien mieć ustawiony atrybut true

3 odpowiedź

LinqToXml nie obsługuje oczekiwanych elementów

14 odpowiedzi

Czy jest jakaś różnica między „poprawnym xml” a „dobrze uformowanym xml”?