Wyniki wyszukiwania dla "jaxb"

2 odpowiedź

odczytaj plik Xml za pomocą JAXB

1 odpowiedź

Wstawianie kodu za pomocą XJC + xsd + jxb przy użyciu opcji „-Xinject-code -extension”

Próbuję użyć rozszerzenia„-Xinject-code” zxjc dodać kod do moich wygenerowanych klas. Dla następującego prostego schematu xsd ...

8 odpowiedzi

java.lang.VerifyError: Oczekiwanie na ramkę mapy stosu w docelowym JDK gałęzi 1.7

2 odpowiedź

Unmarshalling XML za pomocą JAXB

Przeszedłem tutaj prawie wszystkie pytania związane z tym tematem. Ale nie był w stanie uzyskać właściwego rozwiązania.Mam następujący problem:Stworzyłem pro...

2 odpowiedź

Zmiana nagłówka XML wyprodukowanego przez organizatora JAXB

1 odpowiedź

JAXB Bean Generation

Używam JAXB do generowania fasoli z XSD za pomocą wtyczki JAXB w Maven. Działa to dobrze, należy oczekiwać, że kod zawiera metody isSetXXXXXX () dla każdego ...

5 odpowiedzi

Czy klasy domen zazwyczaj uzyskują adnotacje JPA lub JAXB lub oba?

2 odpowiedź

JAXB nie generuje klas Java dla XBRL

Usiłuję wygenerować klasy Java dla typów zdefiniowanych w XBRL.Mój proces budowania oparty jest na Maven 2 i oto moje próby. Wklejam tylko

0 odpowiedzi

Używanie ogólnego @XmlJavaTypeAdapter do nieumyślnego zapakowania w Opcjonalne Guava

1 odpowiedź

JAXB używa String tak jak jest

Używam REST i zastanawiałem się, czy mogę powiedzieć jaxb, aby wstawił pole tekstowe „jak to jest” do wychodzącego pliku xml. Z pewnością liczę, że rozpakuję...