Wyniki wyszukiwania dla "delphi"

2 odpowiedź

Delphi: TImage.Create powoduje naruszenie zasad dostępu

Z góry przepraszam za pytanie dla początkujących, ale dlaczego otrzymuję błąd „Naruszenie dostępu” z poniższym kodem (w wierszu „Utwórz (SelectorForm);”)? Pr...

2 odpowiedź

Uzyskaj ograniczenia systemu plików

Chciałbym zakodować funkcję, która mówi mi, czy jest możliwe NAPISANIE pliku / folderu na określoną ścieżkę, czy nie. Chciałbym to zrobić BEZ zapisywania jak...

3 odpowiedź

Ekran wątku Splash i dialogów modalnych Petera Belowa

używamPBThreadedSplashForm Petera Below do wyświetlenia podczas uruchamiania aplikacji. Zostaje zaktualizowany w miarę otwierania różnych baz danych podczas ...

3 odpowiedź

Globalny, bezpieczny wątek, menedżer plików cookie z Indy

Moja aplikacja Delphi 2010 przesyła materiały za pomocą wielowątkowości, przesłane dane POSTed do aplikacji PHP / web, która wymaga logowania, więc muszę uży...

1 odpowiedź

Jak sprawić, aby markdown.js wyświetlał dokument przeceny jako HTML w TWebBrowser w Delphi?

Jak sprawić, aby markdown.js wyświetlał dokument przeceny jako HTML w TWebBrowser w Delphi?Biorąc pod uwagę zawartość ciągu znaków zawierającego Markdown, w ...

7 odpowiedzi

Złe odniesienie do obiektu już zwolnionego

2 odpowiedź

Multi Thread Delphi [zamknięte]

Mam problemy z wielowątkowością w Delphi. Mam listę nazwisk (około 2000 nazwisk) i muszę uzyskać pewne dane każdej nazwy w mojej witrynie. Mój system działa ...

2 odpowiedź

Dlaczego: widoczne, przypisane sterowanie TAA wpływa na wykorzystanie procesora przez aplikację?

Jeśli

4 odpowiedź

Odpowiednik Delphi #IF (DEBUG)?

Czy istnieje odpowiednik Delphi dyrektywy kompilatora C # #if (DEBUG)?

2 odpowiedź

Uzyskanie lokalizacji adresów metody przeciążenia